Őstermelő 2009, 1.cikk

Gyomirtás erdészeti kultúrákban – MICRON gyomirtógépek

Az erdészeti termelést alapvetően nem tartják intenzív tevékenységnek. Gyakran még maguk a tulajdonosok sem, akik földjeiket erdészeti kultúrákkal hasznosítják. Tévednek!

Az erdészeti technológiai leírásokat figyelve óriási a fejlődés és nagyon széles a rendelkezésre álló technikai eszközök sora a fakitermelés és a fafeldolgozás területén. De hol maradnak a technológiai útmutatók arra az időszakra vonatkozóan, amíg a magból, vagy csemetéből letermelhető fa lesz? Vajon az erdészeti termelők hány százaléka használ tudatosan gyomirtószert a kultúrájában? Hányan vannak, akik a legintenzívebb szakaszban, a csemeteelőállítás során tudnak, illetve mernek gyomirtószert használni? Érthető az a megközelítés is, miszerint az erdészet egy hagyományosan tiszta , természetszerető, annak ősi hagyományait leginkább megőrző páratlan szépségeket rejtő szakma. A munkaerő gondok azonban az erdészeteket sem kerülték el . Az elmúlt 20 év folyamán a munkaerő mennyisége és minősége egyaránt csökkent. Az ültetvények kézi kapálása, a munkabér és járulékai horribilis költsége egyre nehezebben kitermelhető költség.

Pedig van gyomirtószer, van gyomirtóeszköz, és vannak olyan kutató vénájú emberek, akik ebben remek eredményeket értek el, és azokat le is írták.

Az erdészeti területen korábban használt, engedéllyel rendelkező gyomirtószerek jelentős része már nincs forgalomban. Sajnálatos módon a vegyszerek adott kultúrára vonatkozó engedélyezése olyan terheket ró a gyártókra és forgalmazókra, amelyeket a relatív kis volumen miatt ésszerűtlen (illetve nem gazdaságos) bevállalni. Maradjon hát a gyomlálás, kapálás, kaszálás, mely műveletek a legfigyelmesebb munkavégzés mellett is 10-20%-os állománykiesést okoznak? Nem beszélve a megnövekedett anyagi terhekről, amit a munkaerő megszerzése, illetve megtartása jelent.

Varga Szabolcs (NYME Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet, 9401 Sopron, Pf. 132.) a szerzője annak a tanulmánynak, melyet a Növényvédelem folyóirat 45 (4) 2009 számában közöltek, és az erdészeti csemetekertek gyomirtásához ad részletes tájékoztatást vegyszerekkel, technológiákkal egyaránt. A cikk honlapunkon is olvasható: www.microngyomirto.com. Fontos kihangsúlyozni, hogy a cikkben ismertetett vegyszerek és gyomirtástechnológiák egy része csak eseti engedély birtokában alkalmazható, mivel a korábban említett okokból kifolyólag az erdészeti kultúrát a gyomirtószer engedélyezési okirata nem tartalmazza. A cikk pontos útmutatást ad az ugarterületek, és a következő kultúrák magvetéseinek, csemeteállományainak gyomirtására: fenyő, tölgy, bükk, akác, nyár, éger.

A Micron a fenti technológiákhoz biztosít rendkívül megbízható, gazdaságos, és elérhető áron beszerezhető kézi elektromos gyomirtógépeket. A gépekkel minden folyékony és vízben tökéletesen oldódó vegyszer kijuttatható, rendszerint 20%-os, esetenként hígabb oldatban. Az 5literes háti tartállyal 3500-7500fm megtétele lehetséges, miközben a vegyszert célzottan a sorok alá/mellé juttatjuk ki. Így egy többéves ültetvényben napi 3-4 hektár gyomirtása kivitelezhető, minimális vegyszer és víz felhasználásával. A Herbiflex-4 gép célzottan a talajfelszínre szórja a vegyszert. Alapfelszereltségben 50cm szélességet szór, védőburkolattal ellátható, de nagyobb nyílásszögű szóróadapterrel (opconálisan rendelhető) 100cm-re növelhetjük a szórásszélességet. A Herbi-4 típusú gép kevésbé célzottan juttatja ki a vegyszert, mivel körkörösen szóró feje egy domború röppályán szórja a cseppeket 60cm sugarú körben. Ezzel a géppel így 120cm széles sáv kezelhető, de a vegyszer nem határolható el a kultúrnövénytől biztonságosan. Szelektív szerek esetében biztonsággal használhatjuk sorkezelésre, illetve totális szerekkel olyan magastörzsű, idősebb kultúrákban, melyeknél a törzsre kerülő vegyszer már nem okoz kárt. Mindkét gép egységesen 220-240 mikron cseppmérettel dolgozik, köszönhetően az egyedi cseppképzésű CDA-szórófejeknek.

A gépekről további információkat és bemutató videófilmeket honlapunkon találhatnak, ennek címe: www.microngyomirto.com .

Erdészeti témában gyakorlati kérdésekben nyírségi képviselőnk Nagy József, Nyíregyháza (0620/560-2380) tud bővebb felvilágosítást adni. Értékesítési területe Észak és Kelet-Magyarország.

Dunántúlon és Közép-Magyarországon balatonfűzfői elérhetőséggel Erdélyi György (0630/206-5547) várja az érdeklődők megkeresését.